Sepblac

Fitxer de Titularitats Financeres (FTF)

Traducció no oficial amb fins informatius.

Consulti la nostra política lingüística.

 

El Sepblac és responsable de la gestió del Fitxer de Titularitats Financeres (FTF, per les seves inicials en castellà), instrument d’investigació financera en el qual es troben actualment les titularitats de més de 130 milions de comptes i dipòsits. Creat legalment amb la finalitat exclusiva de prevenir i impedir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, l’accés és estrictament limitat i subjecte a rigoroses cauteles.

En aquesta secció s’aborden diverses qüestions relatives a la naturalesa i la finalitat del FTF, a la declaració al FTF per les entitats de crèdit i als seus procediments d’auditoria i control.