Sepblac

Mitjans de pagament

Traducció no oficial amb fins informatius.

Consulti la nostra política lingüística.

 

Els moviments d’efectiu i d’altres mitjans de pagament han estat objecte d’una renovada atenció des de l’àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Les evidències proporcionades respecte de la utilització d’elevades quantitats d’efectiu en esquemes delictuosos van motivar la introducció, el 2003, de l’obligació de declarar determinats moviments de mitjans de pagament.

En aquesta secció es defineixen els mitjans de pagament subjectes a l’obligació de declaració prèvia i es detallen les obligacions de les persones físiques que, bé per compte propi o per compte de tercers, realitzin els moviments de mitjans de pagament a què es refereix la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.