Sepblac

Publicacions

Traducció no oficial amb fins informatius.

Consulti la nostra política lingüística.

 

Aquesta secció de publicacions ofereix als subjectes obligats i altres interessats informes, guies, recomanacions i altres documents relacionats amb la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Així mateix, en aquesta secció es troben disponibles les memòries d’activitats del Sepblac dels darrers anys.

Finalment, aquesta secció ofereix determinats documents elaborats per altres organismes nacionals i internacionals que, atesa la seva naturalesa, poden resultar d’interès per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.