Sepblac

Sobre el Sepblac

Traducció no oficial amb fins informatius.

Consulti la nostra política lingüística.

 

El Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac, per les seves inicials en castellà) és la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Espanya, i és únic a tot el territori nacional. El Sepblac és, així mateix, autoritat supervisora en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Les noves formes de criminalitat econòmica i la creixent complexitat i sofisticació dels esquemes de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme van motivar la creació del Sepblac el 1993 com a organisme estatal especialitzat en la generació, el tractament i la disseminació d’intel·ligència financera.

Al llarg dels seus 25 anys d’història, el Sepblac ha experimentat un desenvolupament continu, i s’ha configurat en l’actualitat com una unitat altament qualificada que actua amb plena autonomia i independència operatives, tal com testimonia el Grup d’Acció Financera Internacional (Gafi) en les conclusions del seu Informe d’avaluació mútua:

Sepblac is a strong Financial Intelligence Unit and Supervisor” (Key Findings, Mutual Evaluation Report, Gafi).

En aquesta secció se’n descriuen les funcions i l’estructura organitzativa. Així mateix, es detallen aspectes relatius a l’activitat desenvolupada pel Sepblac i el seu funcionament intern.