Sepblac

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

2_azul
O Sepblac é a Unidade de Intelixencia Financeira de España
2_azul
O Sepblac é a Autoridade Supervisora en materia de prevención do branqueo de capitais
2_azul
A Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais orienta a actuación do Sepblac
2_azul
O Sepblac é responsable da xestión do Ficheiro de Titularidades Financeiras
previous arrow
next arrow

Noticias Canales RSS

 

Un clic

Datos de actividade

Resumo das actuacións desenvolvidas polo Sepblac na súa condición de Unidade de Intelixencia Financeira e Autoridade de Supervisión en materia de prevención do branqueo de capitais.

Recomendacións

Recomendacións sobre medidas de control interno e catálogos de operacións de risco destinados aos suxeitos vinculados pola Lei 10/2010, do 28 de abril.

Fontes RSS

Mantente informado das novidades na web de Sepblac e recibe alertas periódicas no teu correo electrónico ou lector de RSS para o cumprimento das túas obrigas.

Cooperación internacional

Cooperación internacional no intercambio de información con unidades de intelixencia financeira e supervisión con outras autoridades estranxeiras competentes.

Preguntas frecuentes

Resposta a unha selección das preguntas máis frecuentes das entidades reguladas e expertos externos en relación con algunhas das súas obrigas.

Consultas al Sepblac

Procedemento para a formulación de consultas ao Sepblac polos suxeitos obrigados e os expertos externos a que se refire a Lei 10/2010, do 28 de abril.

Trámites frecuentes Canales RSS

Sujetos obligados

Comunicación por indicio

Procedimiento para la comunicación de hechos u operaciones respecto de los que existan indicios o certeza de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Sujetos obligados

Comunicación sistemática (DMO)

Procedimiento para la comunicación periódica de las operaciones a las que se refiere el artículo 20 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.

Sujetos obligados

Nombramiento de representante

Procedimiento para la designación de un interlocutor ante el Sepblac, responsable del cumplimiento de las obligaciones de información.

Expertos externos

Actuación como experto externo

Procedimiento para comunicar al Sepblac la intención de actuar como experto externo con carácter previo al inicio de la actividad.