Sepblac

Ficheiro de Titularidades Financeiras (FTF)

Tradución non oficial para fins informativos.

Consulte a nosa política lingüística.

 

O Sepblac é responsable da xestión do Ficheiro de Titularidades Financeiras (FTF, polas suas iniciais en castelán), instrumento de investigación financeira no que se encontran actualmente as titularidades de máis de 130 millóns de contas e de depósitos. Creado legalmente coa finalidade exclusiva de previr e impedir o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo, o acceso a este está estritamente limitado e suxeito a rigorosas cautelas.

Nesta sección abórdanse diversas cuestións relativas á natureza e finalidade do FTF, á declaración ao FTF polas entidades de crédito e aos seus procedementos de auditoría e control.