Sepblac

Normativa

Tradución non oficial para fins informativos.

Consulte a nosa política lingüística.

 

Esta sección recolle as principais disposicións legais en materia de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, ademais dos movementos de capitais e transaccións económicas co exterior.

Para maior comodidade, a información contida nesta sección clasifícase en dous áreas:

A lexislación que contén este web difúndese exclusivamente a título informativo. É intención do Sepblac manter esta sección actualizada con información de calidade. Non obstante, estes textos non teñen validez xurídica. Se desexa obter información con efectos xurídicos plenos, consulte os textos publicados nos boletíns e diarios oficiais.