Sepblac

Sobre o Sepblac

Tradución non oficial para fins informativos.

Consulte a nosa política lingüística.

 

O Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias (Sepblac, polas suas iniciais en castelán) é a unidade de intelixencia financeira de España, única en todo o territorio nacional. O Sepblac é, así mesmo, autoridade supervisora en materia de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.

As novas formas de criminalidade económica e a crecente complexidade e sofisticación dos esquemas de branqueo de capitais e de financiamento do terrorismo motivaron a creación do Sepblac en 1993 como organismo estatal especializado na xeración, tratamento e diseminación de intelixencia financeira.

Ao longo dos seus historia, o Sepblac experimentou un desenvolvemento continuo, configurándose na actualidade como unha unidade altamente cualificada que actúa con plena autonomía e independencia operativas, tal como testemuña o Grupo de Acción Financeira Internacional (Gafi) nas conclusións do seu Informe de avaliación mutua:

Sepblac is a strong Financial Intelligence Unit and Supervisor” (Key Findings, Mutual Evaluation Report, Gafi).

Nesta sección descríbense as súas funcións e a súa estrutura organizativa. Así mesmo, detállanse aspectos relativos á actividade desenvolvida polo Sepblac e o seu funcionamento interno.