Sepblac

Publicacions

Traducció no oficial amb fins informatius.

Consulte la nostra política lingüística.

 

Esta secció de publicacions oferix als subjectes obligats i altres interessats informes, guies, recomanacions i altres documents relacionats amb la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Així mateix, en aesta secció es troben disponibles les memòries d’activitats del Sepblac dels últims anys.

Finalment, esta secció oferix determinats documents elaborats per altres organismes nacionals i internacionals que, a causa de la seua naturalesa, poden resultar d’interés per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.