Sepblac

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

2_azul
El Sepblac és la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Espanya
2_azul
El Sepblac és Autoritat Supervisora en matèria de prevenció del blanqueig de capitals
2_azul
La Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals orienta l'actuació del Sepblac
2_azul
El Sepblac és responsable de la gestió del Fitxer de Titularitats Financeres
previous arrow
next arrow

Notícies Canales RSS

 

A un clic

Dades dactivitat

Resum de les actuacions desenvolupades pel Sepblac en la condició d’Unitat d’Intel·ligència Financera i Autoritat Supervisora en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.

Recomanacions

Recomanacions en matèria de mesures de control intern i catàlegs doperacions de risc destinats als subjectes obligats a la Llei 10/2010, de 28 dabril.

Canals RSS

Per estar informat de les novetats del lloc web del Sepblac i rebeu alertes periòdiques al vostre correu electrònic o lector RSS per al compliment de les seves obligacions.

Cooperació internacional

Cooperació internacional en matèria dintercanvi dinformació amb unitats dintel·ligència financera i de supervisió amb altres autoritats competents estrangeres.

Preguntes freqüents

Resposta a una selecció de les preguntes més freqüents plantejades pels subjectes obligats i els experts externs en relació amb algunes de les obligacions.<7p>

Consultes al Sepblac

Procediment per a la formulació de consultes al Sepblac per part dels subjectes obligats i els experts externs a què fa referència la Llei 10/2010, de 28 d’abril.

Tràmits freqüents Canales RSS

Sujetos obligados

Comunicación por indicio

Procedimiento para la comunicación de hechos u operaciones respecto de los que existan indicios o certeza de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Sujetos obligados

Comunicación sistemática (DMO)

Procedimiento para la comunicación periódica de las operaciones a las que se refiere el artículo 20 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.

Sujetos obligados

Nombramiento de representante

Procedimiento para la designación de un interlocutor ante el Sepblac, responsable del cumplimiento de las obligaciones de información.

Expertos externos

Actuación como experto externo

Procedimiento para comunicar al Sepblac la intención de actuar como experto externo con carácter previo al inicio de la actividad.